Hi,我是Kira,很高兴你能看到这个博客!

点击量: 3,845 次

这个博客的成功创建,必须要感谢一个人,他就是@Waxxh
然后,很希望大家能够和我做朋友,谢谢!
 Picon(ピコン)——一个富有音乐才华与魅力的P主
上一篇:Picon(ピコン)——一个富有音乐才华与魅力的P主


点击开始摧毁这篇水文,方向键控制,空格发弹,Esc退出

已有 7 条评论


 1. weroiu
  weroiu

  !!!这个小飞机也太有意思了吧 请问有教程嘛 meng.png

   回复
  1. Kira
   Kira

   以前不知道在哪里看见的源码,插入到主页里就有了~

    回复
 2. 俺姥姥
  俺姥姥

  貌似魔改撒?动了代码?没看出

   回复
  1. Kira
   Kira

   简单改造 han1.png

    回复
 3. DeViLeR
  DeViLeR

  你的博客真棒!

   回复
 4. Xinger
  Xinger

  貌似发现了新大陆owo

   回复
  1. Kira
   Kira

   你好啊

    回复

pao.gifchui.gifpen.gifpai.gifhan.pngxia.pnghuaji.pngwa.pngbi.pngxin.pngleng.pnghua.pngmeng.pngjingya.pngqian.pnghan1.pngquan.pngnu.pnggan.pngdaxiao.pngku.pngqu.pngProudly published with Typecho))).

Living (*>ω<*)

Copyright @ 2020 Kira's Blog哎呀,穷死了,求赞赏!

支付宝
微信