Guestbook - Kira's Blog

Guestbook

请输入图片描述

接受友链哦,但请先把我的链接放在你棒棒的博客上哦,礼尚往来嘛~

博客名:Kira's Blog
头像链接:【点击我去异次元】
简介:Enjoy yourself : )
条件:文章内容富含正能量,网站内不得包含过多AD,文章数大于30篇,且保持一月至少一更,页面打开速度在5s以内,只接受生活类、动漫类、技术类的博客/网站(所有都包含10%看脸几率),不欢迎商业性质网站添加。
既然加了友链,当然希望能在博客中彼此往来,你们的博客我倒是经常作客,怎么不见你们来逛我的—窑子—博客呀Σ(⊙▽⊙"a

什么都可以说哦~欢迎吐槽与评论


点击开始摧毁这篇水文,方向键控制,空格发弹,Esc退出

已有 101 条评论


 1. 柴可可
  柴可可

  申请友链啦~
  名称:三十三言
  链接:https://o0o0o0.cn/
  描述:穷尽此生,不得拥抱
  头像:https://o0o0o0.cn/wp-content/uploads/2018/05/nlogo.jpg

   回复
  1. Kira
   Kira

   done quan.png

    回复
 2. 相逢一场
  相逢一场

  萌萌的博客,踩踩踩 quan.png quan.png

   回复
  1. Kira
   Kira

   Welcome quan.png

    回复
 3. haibara
  haibara

  申请友链
  链接名称:下午茶的轻音部
  链接地址:https://haibara.top
  头像地址:https://file.mikusa.cn/2018/03/1476113926.png
  个人简介:幸有你来山未孤

   回复
  1. Kira
   Kira

   done

    回复
 4. 清风夜独醉
  清风夜独醉

  申请邻居
  站点名称:岁月小筑
  描述:流年似谎,很久以后才懂那些旧时光。
  地址:https://www.iamlzh.com/
  头像:https://www.iamlzh.com/wp-content/uploads/2018/05/touxiang.png
  ps:我是一个刚刚步入二次元的小白,以后还请大佬关注

   回复
  1. Kira
   Kira

   done

    回复
 5. 梁兴健
  梁兴健

  刚进来以为右边的日文是菜单,哈哈哈

   回复
  1. Kira
   Kira

   哦,是吗 meng.png

    回复
 6. Mochen
  Mochen

  之前的poi.vc域名换掉了 https://0vvo.com/
  poihome更名为0wo
  麻烦换一下友链

   回复
 7. 援军
  援军

  评论框上面的那个游戏好酷炫 meng.png

   回复
  1. Kira
   Kira

   我觉得。。还行吧 qu.png

    回复
 8. Ivan
  Ivan

  深夜拜访 qian.png

   回复
  1. Kira
   Kira

   您好 qian.png

    回复
 9. 青山
  青山

  青山到此一游,欢迎来我博客玩玩

   回复
  1. Kira
   Kira

   好嗒 huaji.png

    回复
 10. 点点
  点点

  雪花飘落的效果是怎么做的啊!!好喜欢!!!

   回复
  1. Kira
   Kira

   这个不是我做的,这是插件哦 quan.png

    回复

pao.gifchui.gifpen.gifpai.gifhan.pngxia.pnghuaji.pngwa.pngbi.pngxin.pngleng.pnghua.pngmeng.pngjingya.pngqian.pnghan1.pngquan.pngnu.pnggan.pngdaxiao.pngku.pngqu.pngProudly published with Typecho))).

Living (*>ω<*)

Copyright @ 2020 Kira's Blog