Guestbook - Kira's Blog

Guestbook

请输入图片描述

接受友链哦,但请先把我的链接放在你棒棒的博客上哦,礼尚往来嘛~

博客名:Kira's Blog
头像链接:【点击我去异次元】
简介:Enjoy yourself : )
条件:文章内容富含正能量,网站内不得包含过多AD,文章数大于30篇,且保持一月至少一更,页面打开速度在5s以内,只接受生活类、动漫类、技术类的博客/网站(所有都包含10%看脸几率),不欢迎商业性质网站添加。
既然加了友链,当然希望能在博客中彼此往来,你们的博客我倒是经常作客,怎么不见你们来逛我的—窑子—博客呀Σ(⊙▽⊙"a

什么都可以说哦~欢迎吐槽与评论


已有 87 条评论


 1. Mochen
  Mochen

  之前的poi.vc域名换掉了 https://0vvo.com/
  poihome更名为0wo
  麻烦换一下友链

   回复
 2. 援军
  援军

  评论框上面的那个游戏好酷炫 meng.png

   回复
  1. Kira
   Kira

   我觉得。。还行吧 qu.png

    回复
 3. Ivan
  Ivan

  深夜拜访 qian.png

   回复
  1. Kira
   Kira

   您好 qian.png

    回复
 4. 青山
  青山

  青山到此一游,欢迎来我博客玩玩

   回复
  1. Kira
   Kira

   好嗒 huaji.png

    回复
 5. 点点
  点点

  雪花飘落的效果是怎么做的啊!!好喜欢!!!

   回复
  1. Kira
   Kira

   这个不是我做的,这是插件哦 quan.png

    回复
 6. 棒棒糖's blog
  棒棒糖's blog

  请下掉棒棒糖的友链吧,数据库友链乱码懒得修

   回复
  1. Kira
   Kira

   那。。暂时再见吧 wa.png

    回复
 7. LiCxi
  LiCxi

  互加友链
  名称:LiCxi's Blog
  地址:https://lichaoxi.com
  头像:https://secure.gravatar.com/avatar/243ba08a786b5001aa32e449303a73b5
  主题很不错哦 quan.png

   回复
  1. Kira
   Kira

   had done quan.png 我觉得海星 huaji.png

    回复
 8. 晨熙
  晨熙

  大佬我想买这套主题,只要不超过60,我直接秒

   回复
  1. Kira
   Kira

   jingya.png 非个人原创,请移步到https://weic.me/themes-note/ qian.png

    回复
 9. bilibili观光团团员
  bilibili观光团团员

  正如吾所宣告的那般,在这命运的夜晚驾临汝之博客
  唔啊,我的力量已经压抑不住了!!!

  el psy congroo

  (太羞耻了(°ー°〃))

   回复
  1. Kira
   Kira

   逆向反魔法阵!开启! huaji.png

    回复
 10. usg1024
  usg1024

  萌新刚刚入门,发现大佬一枚 huaji.png

   回复
  1. Kira
   Kira

   博客建立才一个多月,菜鸟一枚而已啦啦啦 wa.png

    回复
点击开始摧毁这篇水文,方向键控制,空格发弹,Esc退出


pao.gifchui.gifpen.gifpai.gifhan.pngxia.pnghuaji.pngwa.pngbi.pngxin.pngleng.pnghua.pngmeng.pngjingya.pngqian.pnghan1.pngquan.pngnu.pnggan.pngdaxiao.pngku.pngqu.pngProudly published with Typecho))).

Living (*>ω<*)

Copyright @ 2020 Kira's Blog0:00